ROL VAN DE INSOLVENTIEFUNCTIONARIS BIJ DE ADMINISTRATIE

De administratie wordt beheerd door een insolventiefunctionaris, die in wezen de nieuwe CEO van het bedrijf wordt en de verantwoordelijkheid voor het beheer van het bedrijf wegneemt van de bestuurders.

De administrateur heeft acht weken de tijd om een ​​verklaring te schrijven waarin staat wat hij van plan is te doen. Dit zal een van de volgende zijn:

• Herstel van de levensvatbaarheid van het bedrijf

• Maak een regeling met schuldeisers

• Verkoop het bedrijf als een continuïteit

• Realiseer activa om een ​​preferente of beveiligde schuldeiser te betalen

Een kopie van de verklaring moet naar de schuldeisers van het bedrijf, de werknemers en het Companies House worden gestuurd. De schuldeisers en medewerkers worden vervolgens uitgenodigd voor een vergadering om de plannen te wijzigen of goed te keuren.

De belangrijkste doelstelling van een curator is om het insolvente bedrijf te redden door zijn financiële zaken te herstructureren. Dit kan van alles zijn, van het onderhandelen over nieuwe voorwaarden met verhuurders en crediteuren tot het aangaan van contracten namens het bedrijf.

VDG administratiekantoor Schiedam